نادر نینوایی - از اواخر دولت قبل بود که بحث اصلاح تعرفه‌های اینترنت توسط محمود واعظی وزیر ارتباطات وقت مطرح شد و با روی کار آمدن دولت جدید و انتصاب جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات این بحث بیش از پیش دنبال شد.

Barclays به صورت عمیق تر به تحلیل می پردازد و می گوید که در حال حاضر، 77 درصد از آیفون های موجود در دست کاربران (یا به عبارت دیگر 519 میلیون آیفون) واجد شرایط تعویص باتری هستند.